WAT KAN BLOOM FAMILY OFFICE VOOR U BETEKENEN?

Heeft u financiële, juridische en/of fiscale vragen? BLOOM Family Office luistert en begrijpt, adviseert en begeleidt u vanuit een vertrouwelijke relatie, bij alle (privé) aangelegenheden met een financiële component. Altijd vanuit vrouwelijke competenties. Een garantie voor dialoog, transparantie, reflectie en verbinding. Precies zoals u dat wilt met een gevoelig onderwerp als uw financiële toekomst.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van BLOOM, neem dan eens een kijkje op de pagina(’s) hier onder.

Wilt u weten of BLOOM u van dienst kan zijn bij de regie over uw vermogen, neemt dan contact op met BLOOM Family Office.
Een eerste gesprek is vrijblijvend en waardevol.

CASHFLOW MANAGEMENT

Wilt u graag inzicht in uw financiën? Wat zijn uw inkomsten, uitgaven en vermogen? BLOOM Family Office helpt u bij het ordenen hiervan. Samen maken wij een overzicht van uw cashflow en ondersteunen u bij het treffen van eventuele regelingen met derden. Wat BLOOM uniek maakt is de combinatie van al deze kennis en ervaring met typische vrouwelijke competenties. Rondom een zo gevoelig onderwerp als uw financiële toekomst en planning is het aangaan van een echte dialoog van belang. Inzicht, controle en overzicht geven u rust.

Wilt u weten of BLOOM u van dienst kan zijn bij de regie over uw vermogen, neemt dan contact op met BLOOM Family Office.
Een eerste gesprek is vrijblijvend en waardevol.

FINANCIELE PLANNING

Gedurende uw leven veranderen uw wensen. U heeft een bloeiend bedrijf en wilt eerder stoppen met werken, uw kinderen gaan studeren of u wilt een woning kopen. Kan dit allemaal wel?

Een persoonlijk financieel plan biedt u inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Zo weet u wat nodig is om uw dromen te realiseren. BLOOM Family Office brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst deze op een tijdlijn rekening houdend met uw persoonlijke wensen.

Een financieel plan opgesteld door BLOOM Family Office houdt altijd rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag, zodat u een totaalbeeld krijgt van uw financiële mogelijkheden om uw droom te kunnen verwezenlijken.

Wilt u weten of BLOOM u van dienst kan zijn, neemt dan contact op met BLOOM Family Office.
Een eerste gesprek is vrijblijvend en waardevol.

ESTATE PLAN / SCHENKINGSPLAN

Uiteraard wilt u dat uw opgebouwde vermogen goed terecht komt. Wat heeft u vastgelegd? Is dit hetgeen wat u zou willen? Wie krijgt wat? Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden? Is het fiscaal gunstig om nu al vermogen over te dragen? En wilt u dit dan ook? Voordat u weet wat u in uw testament bij de notaris wilt vastleggen en waarom, kunt u met de familiy officer van BLOOM overleggen hoe u uw wensen omtrent de verdeling van uw nalatenschap het best kunt realiseren.

Als onafhankelijke family office luistert en begrijpt, adviseert en begeleidt BLOOM, vanuit een vertrouwelijke relatie, u bij het nemen van de juiste beslissingen betreffende uw testament en notariële akten. In een dialoog, transparantie, reflectie en verbinding. Precies zoals u dat wilt met een gevoelig onderwerp als de toekomst van uw naasten.

Met een analyse van uw testament door BLOOM Family Office heeft u inzicht wat er (later) met uw vermogen gebeurt, waarna een eventueel schenkingsplan uitgewerkt kan worden.

LEVENSTESTAMENT

BLOOM helpt u bij het inrichten van een levenstestament. Wanneer u niet (meer) in staat bent om uw wil kenbaar te maken of besluiten te nemen, kan dit tot verstoring van uw situatie leiden. Leg in een levenstestament vast wat u wilt dat er gebeurt en wie dit moet uitvoeren. BLOOM helpt u hierbij.

Wilt u weten of BLOOM u van dienst kan zijn, neemt dan contact op met BLOOM Family Office.
Een eerste gesprek is vrijblijvend en waardevol.

EXECUTEUR OF BEWINDVOERDER

Bent u belast met het afwikkelen van een nalatenschap? BLOOM Family Office luistert, begrijpt, adviseert en begeleidt u op een professionele en discrete manier.

Wilt u uw nabestaanden niet met alle werkzaamheden belasten die komen kijken bij uw overlijden? Laat BLOOM Family Office in uw testament opnemen als (opvolgend) executeur of bewindvoerder voor het beheren van het vermogen van uw minderjarige kinderen.

Wilt u weten of BLOOM u van dienst kan zijn, neemt dan contact op met BLOOM Family Office.
Een eerste gesprek is vrijblijvend en waardevol.

ADVIES EN BEGELEIDING VOOR/TIJDENS/NA DE ECHTSCHEIDING

U gaat scheiden of verbreekt uw samenleving en wilt financiële, juridische en fiscale beslissingen nemen. Dan is het geruststellend wanneer u deze zaken uit handen kunt geven aan een onafhankelijk deskundige partner die u begrijpt ? Rondom zo’n gevoelig onderwerp als uw financiële toekomst en planning is het aangaan van een persoonlijk en vertrouwelijk dialoog van belang.

STRUCTUUR VERMOGEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN

BLOOM Family Office luistert, begrijpt en geeft inzicht in uw positie voor, tijdens of na de scheiding door met een objectieve blik naar uw situatie te kijken, structuur aan te brengen en inzicht te geven in de inkomsten, uitgaven en vermogen. Dit overzicht voorkomt ergernissen en onaangename verrassingen achteraf, u kunt zo relevante beslissingen nemen. U zit immers niet te wachten op financiële verrassingen over bijvoorbeeld een onverwachte belastingaanslag na de scheiding of op een maandelijks tekort van inkomsten door een te snel gegeven financieel akkoord op de alimentatiebijdrage.

FINANCIELE CHECK EN STAPPENPLAN

BLOOM geeft u rust, inzicht en controle voor, tijdens en na de scheiding, zodat u zich kunt richten op de andere dingen die voor u belangrijk zijn. Zo kunt u kiezen uit een korte financiële check, waarbij u een globaal inzicht krijgt in uw vermogenspositie en de te verwachten partner- en kinderalimentatie of uit een uitgebreid financieel stappenplan waarin BLOOM adviseert hoe uw financiële zekerheid in de toekomst bereikt kan worden.

Wilt u weten of BLOOM u van dienst kan zijn, neemt dan contact op met BLOOM Family Office.
Een eerste gesprek is vrijblijvend en waardevol.

FINANCIEEL PLAN VOOR KINDEREN

Gedurende uw leven verandert uw situatie. Uw kind gaat studeren, u wilt hem/haar bijstaan bij de aankoop van een woning of financieel ondersteunen bij het opstarten van een eigen onderneming?

BLOOM Family Office brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst deze op een tijdlijn rekening houdend met uw persoonlijke wensen. Altijd met oog voor de juiste juridische en fiscale structuur en uw persoonlijke omstandigheden zoals huwelijkse staat, verwachte erfenis en/of rechten binnen de sociale zekerheid.

Met een financieel plan van BLOOM weet u wat u beschikbaar heeft om uw kinderen in hun dromen te kunnen ondersteunen.

KIND VOORBEREID OP TOEKOMSTIG VERMOGEN

Wilt u dat uw kind zelf voorbereid is op het toekomstige vermogen? Dan biedt BLOOM Family Office uitkomst. In een persoonlijk gesprek legt de family officer van BLOOM graag uit wat zijn/haar huidige positie is en stelt indien gewenst een financieel plan op.

Wilt u weten of BLOOM u van dienst kan zijn, neemt dan contact op met BLOOM Family Office.
Een eerste gesprek is vrijblijvend en waardevol.

VERMOGENSREGIE

Drs. Sabine van Hulst-Verhulst is gecertificeerd financial planner (FFP) en heeft ruime ervaring op het gebied van structurering van het vermogen, fiscaliteit, beleggen, investeren en estate planning. Daarnaast beschikt zij met BLOOM Family Office over een uitgebreid netwerk van professionals waar aanvullende diensten afgenomen kunnen worden. Altijd in overleg met de klant, altijd vanuit onafhankelijkheid. BLOOM behoudt hierbij de totale regie en bewaakt de integrale aanpak.

BLOOM Family Office biedt u een vertrouwde omgeving om te spreken over uw toekomstige plannen van uw familie(vermogen). Als serieuze sparringpartner geeft BLOOM u deskundig advies en zo nodig kritische feedback.

Het verzorgen van (familie)vermogen gaat om meer dan beheer alleen, het gaat ook om familieverhoudingen. In sommige levensfasen lopen zakelijke en privébelangen nogal eens door elkaar heen. BLOOM Family Office begrijpt dat als geen ander en verbindt alle belangen die spelen in uw leven. Zij luistert en begrijpt, adviseert en begeleidt u bij uiteenlopende (privé) aangelegenheden met een financiële component, zodat alles goed geregeld is voor u en uw naasten, voor nu en later.

Wilt u weten of BLOOM u kan helpen bij de regie over uw vermogen, neemt dan contact op met BLOOM Family Office.
Een eerste gesprek is vrijblijvend en waardevol.

AANDACHT VOOR VERSCHILLENDE FASEN IN UW LEVEN

Gedurende uw leven veranderen wensen. U gaat trouwen, krijgt kinderen, koopt een woning of start een eigen bedrijf? Uw kinderen gaan studeren, u komt er plotseling alleen voor te staan of wilt eerder stoppen met werken? Uw vermogen vraagt doorlopend zorg en aandacht, zodat u en uw volgende generatie optimaal van het leven kan genieten. Voor al uw levensfasen, van de wieg tot het overlijden, kan BLOOM Family office u van dienst zijn.

BLOOM biedt namelijk een onafhankelijk en objectief vermogensadvies inclusief estate planning, fiscaliteit, structurering van het vermogen en inzicht en controle op uw vermogen. Alle verleende diensten worden uitgevoerd aan de hand van uw doelstellingen die vooraf zijn vastgelegd.

Het verzorgen van (familie)vermogen gaat om meer dan beheer alleen, het gaat ook om familieverhoudingen. In sommige levensfasen lopen zakelijke en privébelangen nogal eens door elkaar heen. BLOOM Family Office begrijpt dat als geen ander en verbindt alle belangen die spelen in uw leven. Zij luistert en begrijpt, adviseert en begeleidt u bij uiteenlopende (privé) aangelegenheden met een financiële component, zodat alles goed geregeld is voor u en uw naasten, voor nu en later.

BLOOM biedt u een vertrouwde omgeving om te spreken over uw toekomstige plannen van uw vermogen. Als serieuze sparringpartner geven wij u deskundig advies en zo nodig kritische feedback.

Wilt u weten of BLOOM u van dienst kan zijn, neemt dan contact op met BLOOM Family Office.
Een eerste gesprek is vrijblijvend en waardevol.